Program: Dostępna Przestrzeń Publiczna.

 

 

Dom Rekolekcyjny w Siedlanowie dzięki projektowi ” Dostępna przestrzeń publiczna ”  dofinansowany z programu PFRON ma możliwość przyjmowania na rekolekcje oraz inne spotkania większej ilości osób niepełnosprawnych z ograniczoną zdolnością ruchową.

Wiele osób z ograniczoną zdolnością ruchową rezygnuje z korzystania z kompleksu ze względu na posiadaną wiedzę o utrudnieniach w
poruszaniu się po obiekcie.

Dzięki projektowi zamontowane zostały : winda zewnętrzna oraz 3 platformy w środku.