Rekolekcje dla członków Kół Żywego Różańca i wszystkich chetnych.

W dniach 26-28 kwietnia w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie odbędą się rekolekcje na , które serdecznie zapraszamy Członków Kół Żywego Różańca i wszystkich chętnych.

Rekolekcje poprowadzi ks. Jarosław Tomaszewski. Temat ” Biblijny czas odbudowy świątyni Jerozolimskiej – czas odnowy kościoła dzisiaj”.

Współcześnie katolicy wciąż słyszą o Kościele w stanie kryzysu. Podczas skupienia postawimy sobie pytanie: czy to Kościół jest w kryzysie, czy raczej cywilizacja? Będziemy modlić się, inspirowani epoką wielkiej odbudowy świątyni jerozolimskiej, jaka miała miejsce tuż po ciemnym czasie Niewoli Babilońskiej, w szóstym i piątym wieku przed narodzeniem Chrystusa, kiedy naród wybrany stracił wolność, deptany butem barbarzyńców. A jednak Bóg zmienił bieg historii i powołał wielkich mężów – Aggeusza, Ezdrasza, Nehemiasza i Zachariasza – aby dokonali odbudowy świątyni. Pragniemy i my nabyć ufności, że mimo trudnego stanu świata, cywilizacji zachodniej i kultury, Kościół odnowi się, odmłodzi i ponownie przyczyni się do nawrócenia świata. Bardzo pomocnym będzie zabrać ze sobą na dni skupienia Pismo święte.

Zapraszamy!

Koszt rekolekcji 200 zł.

Plan spotkania:

Piątek – 26 kwietnia

18:00 Msza Święta

19:00 kolacja

19:45 katecheza I – Epoka odbudowanej świątyni jerozolimskiej a odnowa Kościoła dziś – wprowadzenie

Sobota – 27 kwietnia

8:00 modlitwy

8:30 śniadanie

9:15 katecheza II – Duchowość Aggeusza

10:00 kawa

10.30 katecheza III – Duchowość Ezdrasza

12:00 Msza Święta

13:00 obiad

15:00 koronka do Bożego miłosierdzia i katecheza IV – Duchowość Nehemiasza

17:15 różaniec

18:00 kolacja, spotkanie

ok 20:00 adoracja

Niedziela – 28 kwietnia

8:00 modlitwy

8:30 śniadanie

9:15 konferencja V – Duchowość Zachariasza

10:00 kawa

10:30 Kolokwium braterskie, podsumowanie, dialog, Q&A

12:00 Msza Święta

13:00 obiad