Rekolekcje o zawierzeniu.

W dniach 19-21 stycznia w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie odbyły się rekolekcje  na temat zawierzenia Jezusowi przez Maryję. Wzięło w nich udział 46 osób. W Konferencjach zostały poruszone takie tematy jak rola Maryi w dziejach zbawienia, Jej macierzyńska troska o Kościół i każdego powierzonego jej przez Chrystusa ucznia na podstawie fragmentu zawierzenia z krzyża Maryi Świętego Jana.

Wiele miejsca było poświęcone chorobom duszy i kształtowaniu w niej cnót przez prowadzenie i wstawiennictwo Matki naszych dusz Maryi. Omówione zostały narzędzia walki duchowej, które znacznie przyspieszają proces przemiany serca. Celem tej przemiany są czyste akty miłości w każdym podejmowanym działaniu. Zagłębiliśmy się w teksty Świętego Jana od krzyża, który mówi, że najmniejszy akt czystej miłości ma w oczach Boga większą wartość niż wszystkie inne dzieła razem wzięte. Wchodząc w komunię z Maryją przez nieustanne zawierzanie różnych spraw swojego życia, sprawi, że kościół będzie zalewany dodatkowymi łaskami. Podobnie jak świeża krew rozprowadza nowe odżywcze składniki po całym organizmie, tak Ona, która jest naczyniem pełnym Boga, sprawi że Bóg będzie w nas mógł objawiać czystą miłość jaką sam jest, uzdrawiając  całe mistyczne ciało Chrystusa. Na koniec zawierzyliśmy Maryi swoje życie, by to Ona była królową naszego serca, chroniła nas przed wszelkim złem i wprowadziła do Królestwa swojego syna Jezusa Chrystusa – pokoju, prawdy, sprawiedliwości i doskonałej miłości.