Rekolekcje dla małżeństw.

W dniach 9-11 lutego w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie odbędą się rekolekcje dla małżeństw, które poprowadzi ks. Łukasz Kałaska.

Temat rekolekcji:  Porządkowanie relacji małżeńskich, by kochać bardziej

Metodą rekolekcji, a więc medytacyjnego, pełnego modlitwy czasu spotkania z Bogiem przez Jego Słowo wejdziemy w temat porządkowania jednych z najbliższych relacji, czyli małżeńskich. Natchnieniem początkowym będzie Księga Rodzaju, a w niej kreowanie przez Boga z Tohu wabohu (zamętu i bezładu) harmonii ogrodu Eden. Pochylimy się nad powrotem do bliskości przez konieczne uszanowanie autonomii drugiego. Z pomocą łaski będziemy się starali przekonać, że powrót do ładu w naszych relacjach jest nadal możliwością i celem każdego.