" Na szlaku z Maryją".

Serdecznie zapraszamy dziewczyny szkół średnich na rekolekcje do Domu Rekolekcyjnego w Siedlanowie które rozpoczną sie dnia 7 sierpnia o godz. 17:00. Temat rekolekcji ” Na szlaku z Maryją” rekolekcje poprowadzi s. Michalina . zapraszamy dziewczyny szkół średnich na rekolekcje do Domu Rekolekcyjnego w Siedlanowie które rozpoczną sie dnia 7 sierpnia o godz. 17:00. Temat rekolekcji ” Na szlaku z Maryją” rekolekcje poprowadzi s. Michalina .

Plan rekolekcji:

Poniedziałek, 07.08.2023 r.

17.00    Rozpoczęcie
               Wprowadzenia i sprawy organizacyjne
18.00    Msza Święta  
                Kolacja
20.00   Wieczór we wspólnocie
                Modlitwy wieczorne
23.00   Cisza nocna
Wtorek, 08.08.2023 r.

8.20      Modlitwy poranne
8.30      Śniadanie
               praca w grupach
10.30    Spotkanie „Na szlaku do Ain Karim”- s. M. Michalina
13.00   Obiad
                Koronka do Bożego Miłosierdzia
                podwieczorek
16.00   Prace artystyczne
18.00   Msza Święta
               Kolacja
20.00   Wieczór we wspólnocie
                Modlitwy wieczorne
22.30    Cisza nocna

 

 

Środa, 09.08.2023 r.
8.20      Modlitwy poranne
8.30      Śniadanie
               praca w grupach
10.30    Spotkanie „Maryja wstała”- s. M. Zoja
13.00   Obiad
                Koronka do Bożego Miłosierdzia
                podwieczorek
16.00   Zajęcia manualne  c. d.
18.00   Msza Święta
               Kolacja
20.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu
22.30    Cisza nocna

Czwartek, 10.08.2023 r.
8.20      Modlitwy poranne
8.30      Śniadanie
               praca w grupach
10.30    Spotkanie „Pośpiech, dobry czy zły?” – s. M. Michalina
13.00   Obiad
                Koronka do Bożego Miłosierdzia
                podwieczorek
16.00   Mój życiowy szlak – powołanie
18.00   Msza Święta
               Kolacja
20.00   Wieczór talentów
                Modlitwy wieczorne
22.30    Cisza nocna

 

Piątek, 11.08.2023 r.
8.20      Modlitwy poranne
8.30      Śniadanie
               praca w grupach
10.00   Msza Święta
11.00    Podsumowanie rekolekcji
13.00   Obiad
                Rozjazd

Na rekolekcje uczestnicy przywożą ze sobą następujące dokumenty: 

KARTE KWALIFIKACYJNĄ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU:    Karta kwalifikacyjna 2022          karte można również pobrać ze strony  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (dziennikustaw.gov.pl)
. Jest to karta wymagana przez:                                                                                                                                                                           ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 22 lipca 2021
w sprawie wypoczynku dzieci i młodzież
Pisemne oświadczenie rodziców o braku u dziecka infekcji lub objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
Pisemne oświadczenie rodziców o tym, że uczestnik nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni;
Pisemną zgodę na pomiar temperatury u dziecka
Zobowiązanie rodziców do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby ( podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności)
Informacje o chorobie przewlekłej, mogącej narazić dziecko na cięższy przebieg zakażenia poprzez adnotacje w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, a w przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.