"Wierzę w Kościół Chrystusowy". Rekolekcje dla dorosłych.

W dniach 21-23.04.2023 r. w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie odbyły się rekolekcje, których temat przewodni brzmiał : „Wierzę w Kościół  Chrystusowy”. Rekolekcje prowadził o. Bogusław Jaworowski, misjonarz ze Zgromadzenia Świętej Rodziny. W rekolekcjach uczestniczyło ok. 40 osób z Diecezji Siedleckiej jak również Diecezji Warszawsko – Praskiej i Lubelskiej. Znaczną część uczestników stanowiły osoby modlące się za Kapłanów w Apostolacie „ Złota Róża”.

       Podczas prowadzonych przez o. Bogusława konferencji, zostały poruszone następujące zagadnienia: czym jest wiara, co to znaczy wierzyć i w jaki sposób była wiara przekazywana przez pokolenia naszych przodków, iż mimo lat niewoli Państwa Polskiego przetrwała w Narodzie przynosząc mu wolność. Poruszany był także temat mądrości i wiedzy. Rozważano  co jest ich źródłem. Mądrość Bożą zdobywali nasi rodzice i dziadkowie na kolanach , natomiast wiedzę zdobywa się na uczelni. Dzisiejszy świat utożsamia mądrość ze zdobytą wiedzą, która niekiedy oddala nas od Stwórcy i niesie wiele zagrożeń  dla ludzkości. Mądrość pozwala odróżnić dobro od zła.

        Podczas konferencji poruszone zostały problemy zagrożeń dla współczesnej rodziny, Kościoła i Narodu Polskiego. Wiele treści było przekazanych o miłosierdziu Bożym  i zawierzeniu Bogu swojego życia, jak również o wynagradzaniu   Sercu Jezusowemu  za popełnione zło, z którego  będziemy rozliczeni jak również  z dobra które zaniedbaliśmy. O. Bogusław podkreślał wagę błogosławieństwa i przekleństwa w naszym życiu. Należy błogosławić,   unikać przekleństwa, jak również uporczywego  trwania w złu, które prowadzi do śmierci duchowej. Wskazywał również na obowiązki jakie wynikają z przynależności do Kościoła Chrystusowego na mocy Sakramentu Chrztu. Jednym z nich jest dawanie świadectwa swojej wiary poprzez życie według Prawa Bożego. Ostatnim, najważniejszym  poruszonym tematem była nieskończona wartość  Eucharystii w naszym życiu, tajemnica obecności Jezusa pośród nas, troska Boga o swoje stworzenie oraz święta wymiana między Kościołem Pielgrzymującym, a świętymi w niebie i duszami czyścowymi.

         Podczas głoszonych konferencji o. Bogusław w sposób prosty, na podstawie Pisma Świętego, jak również sytuacji z życia swojego i bliskich, przekazywał nam żywą wiarę, i jej wartość w naszym życiu, w dążeniu do świętości.

 

Na następne spotkanie – rekolekcje z o. Jaworowskim w Siedlanowie zapraszamy w terminie 17-19 listopada 2023r.