" Pomoc duszom czyśććowym"

W dniach 24-26 lutego w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie odbyły się rekolekcje na temat ” Pomoc duszom czyśćcowym” , w których uczestniczyło 28 osób. Prowadzenie tych rekolekcji objeła s. Annna Czajkowska ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych , która przekazała uczestnikom zagadnienia dotyczące śmierci, sądu Bożego, nieba, piekła oraz czyśćca. W naszym myśleniu o rzeczach ostatecznych jest jeszcze dużo przesądów, uprzedzeń, co nie buduje przyjacielskiej relacji z Bogiem i tym samym ogranicza oczekującym na naszą pomoc uszom w czyśćcu – mówiła s. Anna . 

Jak podkreślają uczestnicy rekolekcji – był to dla nas błogosławiony czas: modlitwy, Msze św., konferencje, adoracje , rozmowy, posiłki, wypoczynek, nowe znajomości, spotkane osoby, wspaniała rodzinna atmosfera, zdobyta wiedza.