" Jezus Chrystus moim Panem i Zbawicielem".

W dniach 10-12 oraz 12-13.02.2023 w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie swoje rekolekcje przeżywali animatorzy i członkowie Apostolatu Modlitwy i Postu za Kapłanów Złota Róża . W rekolekcjach uczestniczyły 47 osoby. W dniach 10-12.02 były to rekolekcje w ciszy.  Podczas spotkania rekolekcyjnego był czas na słuchanie konferencji , które do uczestników głosił ks. Grzegorz Koc. Był również czas na wspólną modlitwę różańcową jak również czas nocnej Adoracji w ciszy.  

 

Podczas rekolekcji „Jezus Chrystus moim panem i zbawicielem” poznawaliśmy potęgę i władzę Chrystusa nad całym wszechświatem i każdym stworzeniem.

Rozważaliśmy słowa świętego Pawła „żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”.

To on jest centrum naszego życia i na Jego wszechmocnej i troskliwej opiece mamy się skupić.

Oddając swoje życie Chrystusowi pozwalamy, aby to on je prowadził. Każdy krzyż odczytujemy jako jego dar dla uświęcenia naszego bądź innych, dlatego powinna nas cechować wdzięczność. 

Trwanie w komunii z Jezusem realizuje się przez przebaczenie, wolność od grzechu ciężkiego, który Jezus gładzi w sakramencie chrztu i pokuty. By nie stracić pełnej komunii potrzebna jest postawa skruchy i żalu kiedy popełnimy grzech lekki. Najpełniej jednoczymy się z naszym Panem w ofierze Mszy Świętej. 

Postawę ufności umacniamy przez słowo Boże i modlitwę, która jest przyjmowaniem miłości, gdyż wszystko co mamy jest z jego daru począwszy od oddechu aż po Zbawienie na krzyżu.

Rekolekcje zakończył akt oddania swojego życia Chrystusowi, aby on je prowadził i rozszerzał swoje królestwo: miłości, pokoju sprawiedliwości i prawdy posługując się moim życiem.