Rekolekcje dla singli

W dniach 27-29 stycznia w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie odbyły sie kolejne rekolekcje dla singli. Rekolekcje poprowadzili ks. Marcin Bider oraz ks. Grzegorz Koc a uczestniczyły w nich 24 osoby.
Weekend można przeżywać przecież na różne sposoby, zyskując
również tym samym zróżnicowane owoce takiego odpoczynku, jeśli w ogóle o takim traktowalibyśmy. W tym wypadku uczestnicy rekolekcji zdecydowali się podczas jednego z wielu takich weekendów zaczerpnąć z intymnego skarbca Bożej Miłości w przestrzeni Wspólnoty zgromadzonej w Domu Rekolekcyjnym Diecezji Siedleckiej w Siedlanowie. Rekolekcje odbywały
się w czasach rozpowszechnionej „duchowości z internetu”.
Uczestnicy codziennie adorowali Najświętszy Sakrament, oddawali się indywidualnej medytacji, słuchając konferencji traktujących o podstawach teologalnych więzi człowieka z Bogiem. Tematyka konferencji oscylowała wokół idei walki duchowej, która mając korzenie biblijne, owocnie następnie została rozwinięta w myśli monastycznej tak świata łacińskiego jak i bizantyjskiego. Każdy dzień był zwieńczony uczestnictwem we Mszy świętej; rekolektanci korzystali z Sakramentu Pokuty i Pojednania, a wątpliwości i rodzące się wnioski mogli podnosić na wieczornych spotkaniach. Rekolektanci w ciągu tych kilku dni zyskali możliwość zaabsorbowania niezbędnych narzędzi do współpracy z Bożą Łaską, medytując nad Słowem Bożym i zanurzając się w odmętach Bożej Dobroci. Rekolekcje w Siedlanowie stały się dla uczestniczących możliwością zaczerpnięcia ze zdrojów Bożego Miłosierdzia, zyskując szansę na „Boskie” owocowanie w Duchu Świętym, aby podjąć niezbędne decyzje w swoim życiu. Każdy zatem, mógł powrócić do Źródeł Wody Żywej, aby jeszcze owocniej wypełniać misję powierzoną mu przez Jezusa Chrystusa