" Pomoc duszom czyśćcowym".

Serdecznie zapraszamy wszystkich , którym bliska jest modlitwa za zmarłych w czyśćcu cierpiących na rekolekcje , które odbedą sie w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie w dniach 24-26.02.2023.
Na początku Wielkiego Postu zechcemy podczas rekolekcji głębiej poznać prawdy ostateczne, a szczególnie pomoc duszom czyśćcowym, które są za nią bardzo wdzięczne. Ponadto niebo przychyla się tym, którzy modlą się za dusze w Czyśćcu cierpiące. Zechcemy poznać sposoby skutecznej pomocy duszom czyśćcowym, których cierpienia są proporcjonalne do win. Jakich cierpień doświadczają w różnych kręgach? Czy jest możliwe przejście przez czyściec na ziemi? Jak wystarczająco zadośćuczynić Bogu za grzechy? Czy dobrowolne ofiary i przyjmowane cierpienia są powiększone o zasługę wiary, której nie ma już w czyśćcu i ziemskie pokuty są lżejsze? Czy cierpienia i podejmowane ofiary na ziemi z perspektywy czyśćca są przyjemnością? Te       i inne zagadnienia przybliży nam s. Anna Czajkowska ze zgromadzenia Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, odpowiedzialna za Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym w Polsce i za granicą.
Zagłębimy się w naukę Kościoła Katolickiego oraz pisma świętych mistyków na temat prawd ostatecznych, abyśmy gorliwiej podjęli modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i jeszcze bardziej zainwestowali w siebie, nie tylko zyskując ich pomoc, ale szczególne orędownictwo, kiedy będziemy przeżywać swoją godzinę śmierci. Ci którym pomogliśmy przez modlitwę, skracając ich cierpienia czyścowe, w godzinie ostatecznej walki o naszą duszę, w godzinie konania, staną w naszej obronie, będą orędować za nami. Nie zawiodą w najtrudniejszym momencie – śmierci, w którym bliscy czy dzieci mogą nie mieć czasu, chęci lub wiary, aby stanąć przy nas z gromnicą w ręku i wesprzeć w tej ostatniej decydującej walce o wieczność swoją modlitwą. Podczas rekolekcji nie zabraknie też świadectwa związanego z pomocą zmarłym.
 

Plan rekolekcji:

Piątek

18:00 Msza Święta

19:00 kolacja

19:45 konferencja

20:30 droga krzyżowa ze świetymi za dusze w czyśćcu cierpiące, Apel

 

Sobota

8:00 modlitwy – godzinki

8:30 śniadanie

9:30 konferencja – kaplica

10:30 kawa

11:00 Konferencja.- kaplica

12:30 Msza Święta

13:30 obiad

15:00 koronka do Bożego miłosierdzia i różaniec

17:00 Nieszpory żałobne za dusze w czyśćcu cierpiące z nauką

18:00 kolacja

19:30 adoracja – modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące św Gertrudy

21:00 apel, indywidualna adoracja całonocna dla chętnych

 

Niedziela

8:00 modlitwy

8:30 śniadanie

9:30 konferencja

10:30 kawa

11:00 świadectwo

12:00 Msza Święta

13:00 obiad

 
Zapisy trwają.