Warsztaty 12 kroków AA.

Jeśli chciałbyś bliżej poznać rozwiązanie na wyzdrowienie z alkoholizmu jakie proponuje Wspólnota Anonimowych Alkoholików, poparte milionami doświadczeń mężczyzn i kobiet to zapraszamy na Warsztaty 12 Kroków AA.
Zapisy i szczegóły tylko pod numerem tel. 792 285 593.
Jakie to kroki:
1. Przyznaliśmy się , że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu- że nasze życie stało się niekierowalne.
2. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.
3.Podjeliśmy decyzje, aby powierzyć naszą wole i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy.
4. Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów .
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru
7 Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usuną nasze braki.
8 Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
9 Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych
10 Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę , z miejsca przyznając się do popełnianych błędów
11 Staraliśmy się przez modlitwę i medytacje poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
12 Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
 
Szczegóły na plakacie: