" W Komunii z Duchem Świętym"

Wszystkich, którzy pragną poznać i doświadczyć powtórnego narodzenia z Ducha Świętego w Jego Boskim Łonie, odnowy z zepsucia grzechowego przez uzdrawiającą moc Boga, by to On był sensem istnienia każdego dnia, zapraszamy na rekolekcje przed Niedzielą Zesłania Ducha Świętego. 

Poznanie Ducha Świętego i otwarcie się na Jego natchnienia są warunkami obudzenia w nas darów i owoców Ducha Świętego, otrzymanego w sakramencie bierzmowania.

Życie w komunii z Duchem Świętym uaktywnia działanie Jego darów (mądrości, rozumu, rady , męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej), a także owoców (miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wspaniałomyślności, łaskawości, doskonałości, skromności, wstrzemięźliwości, czystości). Podczas rekolekcji zechcemy nie tylko poznać nieprzebrane bogactwo Ducha Świętego, ale też oddać Mu w posiadanie nasze życie, byśmy działali z Nim i poprzez Niego, osiągając pełnię rozwoju czyli świętość, krocząc najlepszymi drogami, podejmując trafne decyzje.

Plan rekolekcji:

Piątek:

18.00 – Kolacja

18.45 – Zawiązanie wspólnoty

19.00 – Modlitwa do Ducha Świętego  

19.20 – Konferencja I

20.00 – Przygotowanie do Eucharystii

20.15 – Eucharystia

 

Sobota:

7.45 – Medytacja biblijna

8.15 – Śniadanie

9.00 – Konferencja II

9.45 – Przerwa

10.15 – Modlitwa uwielbienia

10.30 – Konferencja III

11.45 – Przygotowanie do Eucharystii

12.00 – Eucharystia

13.00 – Obiad

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.15 – Praca w grupach

16.10 – Podsumowanie pracy w grupach

17.20 – Różaniec

18.00 – Kolacja

19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Niedziela:

7.30 – Medytacja biblijna

8.00 – Śniadanie

8.45 – Modlitwa uwielbienia

9.15 – Świadectwa

10.45 – Konferencja IV

11.45 – Eucharystia

12.45 – Obiad

Zapisy trwają.