III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

 

TO ZIARNO SŁOWA DLA MAŁŻONKÓW ZAPRASZA CIĘ DO REFLEKSJI. 

WSŁUCHAJ SIĘ W TEN GŁOS I WYKONAJ WIELKOPOSTNĄ PRACĘ DLA SIEBIE I TWOJEGO MAŁŻEŃSTWA. 

 

Żono! Mężu!

 

”Już w zapowiedzi swojej męki i śmierci Jezus zwiastuje nadzieję, gdy mówi: „a trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt 20, 19). Jezus mówi nam o przyszłości otwartej na oścież przez miłosierdzie Ojca. Mieć nadzieję z Nim i dzięki Niemu, to wierzyć, że historia nie kończy się na naszych błędach, na naszej przemocy i niesprawiedliwości oraz na grzechu, który Miłość przybija do krzyża. Oznacza to czerpanie ojcowskiego przebaczenia z Jego otwartego serca. (…)

W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam dana jako natchnienie i wewnętrzne światło, które oświeca wyzwania i wybory związane z naszym powołaniem: dlatego istotne jest, aby zebrać się w sobie do modlitwy (por. Mt 6, 6) i spotkać w ukryciu Ojca czułości.

 

(Z orędzia papieża Franciszka na Wielki Post 2021r.).

 

            ZADANIE MAŁŻEŃSKIE

 

  • Zaplanuj czas na adorację, ciche spotkanie z Jezusem w Najświętszym sakramencie.
  • Bądź wdzięczny za powołanie jakim Cię Bóg obdarzył, a trudy które Ci towarzyszą, ofiaruj w intencji większą świętości Twojej rodziny.
  • Zaplanuj czas na udział w nabożeństwach: drogi krzyżowej, gorzkich żali, bądź z Jezusem, bo On chce być z Tobą.

 

 

DUSZPASTERSTWO RODZIN

www.drsiedlce.pl

e-mail: drsiedlce@wp.pl

 

DOM REKOLEKCYJNY W SIEDLANOWIE

www.siedlanow.pl

tel.  696 502 852  lub  83 352 51 14