I Niedziela Wielkiego Postu dla małżonków.

 

Drodzy małżonkowie kolejny Wielki Post w naszym życiu i kolejna dawka rozmyślań i zadań wielkopostnych.

 

 

ZIARNO SŁOWA DLA MAŁŻONKÓW 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

21.02.2021 r.  

 

TO ZIARNO SŁOWA DLA MAŁŻONKÓW ZAPRASZA CIĘ DO REFLEKSJI. 

WSŁUCHAJ SIĘ W TEN GŁOS I WYKONAJ WIELKOPOSTNĄ PRACĘ DLA SIEBIE I TWOJEGO MAŁŻEŃSTWA. 

 

Żono! Mężu!

 

„Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości. W tym czasie Wielkiego Postu przyjęcie i przeżywanie Prawdy objawionej w Chrystusie oznacza przede wszystkim zgodę na dotknięcie Słowem Bożym, które Kościół przekazuje nam z pokolenia na pokolenie. Prawda ta nie jest konstrukcją intelektualną, zarezerwowaną dla nielicznej grupy wybranych, wyższych lub wyróżniających się umysłów, ale jest przesłaniem, które otrzymujemy i możemy zrozumieć dzięki mądrości serca otwartego na wielkość Boga, który nas kocha, zanim sami staniemy się tego świadomi. Tą Prawdą jest sam Chrystus, który przyjmując całkowicie nasze człowieczeństwo uczynił siebie Drogą – wymagającą, ale otwartą dla wszystkich – prowadzącą do pełni życia.

Post przeżywany jako doświadczenie wyrzeczenia prowadzi tych, którzy go praktykują w prostocie serca, do ponownego odkrycia daru Bożego i do zrozumienia prawdy o nas, jako stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, i znajdujących w Nim spełnienie. Wielki Post to czas wiary, to znaczy: przyjęcia Boga w naszym życiu i umożliwienia Mu „zamieszkiwania” z nami (por. J 14, 23). Post oznacza uwolnienie naszej egzystencji od wszystkiego, co ją przytłacza, także od przesytu informacji – prawdziwych czy fałszywych – i od dóbr konsumpcyjnych, aby otworzyć drzwi naszego serca dla Tego, który przychodzi do nas ogołocony ze wszystkiego, ale „pełen łaski i prawdy” (J 1, 14): Syna Bożego, Zbawiciela”.

 (Z orędzia papieża Franciszka na Wielki Post 2021r.).

 

            ZADANIE MAŁŻEŃSKIE

 

  • Wielki Post w Twojej Rodzinie? Jak chcesz go przeżywać?
  • Jakie postanowienie wielkopostne dyktuje Ci serce? Podejmij wyzwanie, które będą służyć Tobie, a przez to Twojej rodzinie.
  • Zaplanuj czas na udział w nabożeństwach: drogi krzyżowej, gorzkich żali, bądź z Jezusem, bo On chce być z Tobą.

 

DUSZPASTERSTWO RODZIN

www.drsiedlce.pl

e-mail: drsiedlce@wp.pl

 

DOM REKOLEKCYJNY W SIEDLANOWIE

www.siedlanow.pl

tel.  696 502 852 lub 83 352 51 14