Rekolekcje dla dzieci kl. 4-6

W związku z wcześniejszym zainteresowaniem rekolekcjami dla dzieci kl. 4-6 zapraszamy na dodatkowy termin rekolekcji.
Rozpoczecie 3.sierpnia o godz. 17:00 a zakończenie 7 sierpnia o 14:00.
W programie rekolekcji oprócz codziennej Eucharystii będzie czas na wysłuchanie konferencji tematycznych, nauke jezyka angielskiego, warsztaty m.in. muzyczne , zajecia sportowe, jeżeli warunki epidemiologiczne pozwolą planowany jest wyjazd – pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Orchówku oraz zwiedzenie Chełma.
Na rekolekcje uczestnicy przywożą ze sobą następujące dokumenty:
1. Pisemne oświadczenie rodziców o braku u dziecka infekcji lub objawów chorobowych sugerujących chorobe zakaźną;
2. Pisemne oświadczenie rodziców o tym, że uczestnik nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni;
3. Pisemną zgode na pomiar temperatury u dziecka
4. Zobowiązanie rodziców do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby ( podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności)
5. Informacje o chorobie przewlekłej, mogącej narazić dziecko na cięższy przebieg zakażenia poprzez adnotacje w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, a w przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
6. Karte kwalifikacyjną   Karta kwalifikacyjna można wydrukować również ze strony link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000452/O/D20160452.pdf str. 39-41

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów bardzo prosimy aby uczestnik zabrał ze sobą:
1. Maseczke zakrywającą usta i nos
2. ” Godny” strój do kaplicy
3. indywidualne środki ochrony osobistej
4. obuwie na zmiane obowiązkowo
5. PISMO ŚWIETE

Drodzy rodzice bardzo prosimy aby dziecko nie brało w tym roku na rekolekcje słodyczy tj. słodkie napoje, czekolady, batony, chipsy itp, oraz innego jedzenia.