Rekolekcje dla młodzieży szkół średnich.

Dom Rekolekcyjny w Siedlanowie zaprasza młodzież szkół średnich i studentów na wakacje z Bogiem w dniach 27-31 lipca. Zapewniamy atrakcyjne i pożyteczne spędzenie czasu. Konferencje pt „Wielka tajemnica wiary – Eucharystia” poprowadzi ks Łukasz Kałaska, a pogodne wieczory diakoni, klerycy i siostry zakonne.
Rozpoczecie 27.07.2020 g. 17:00 Zakończenie 31.07.2020 g. 14:00 .

 

Na rekolekcje uczestnicy przywożą ze sobą następujące dokumenty: 

 1. Pisemne oświadczenie rodziców o braku u dziecka infekcji lub objawów chorobowych sugerujących chorobe zakaźną;
 2. Pisemne oświadczenie rodziców o tym, że uczestnik nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni;
 3. Pisemną zgode na pomiar temperatury u dziecka
 4. Zobowiązanie rodziców do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby ( podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności)
 5. Informacje o chorobie przewlekłej, mogącej narazić dziecko na cięższy przebieg zakażenia poprzez adnotacje w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, a w przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 6. Karte kwalifikacyjną Karta kwalifikacyjna można wydrukować również ze strony link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000452/O/D20160452.pdf str. 39-41

 

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów bardzo prosimy aby uczestnik zabrał ze sobą:

 1. Maseczke zakrywającą usta i nos
 2. ” Godny” strój do kaplicy
 3. indywidualne środki ochrony osobistej
 4. obuwie na zmiane obowiązkowo
 5. PISMO ŚWIETE