" Ku wolności wyswobodził nas Chrystus - 7 kroków do wolności"

W dniach 15-17 listopada br. w Diecezjalnym Domu Pielgrzymkowo – Rekolekcyjnym w Siedlanowie odbyły się rekolekcje , które poprowadził ks. Sławomir Szypulski – diecezjalny egzorcysta. W rekolekcjach uczestniczyło 21 osób. 

Rekolekcje dotyczyły procesu uwolnienia, przez który Bóg nas przeprowadza. 

Proces ten dotyczy 7 etapów:

  1. Cierpienia
  2. Nawrócenia
  3. Wyznania wiary
  4. Wyrzeczenia się szatana
  5. Spowiedzi
  6. Przebaczenia
  7. Przeciwstawienia się szatanowi przez wiare i modlitwę.

Rekolekcjonista położył nacisk na uznanie swojej słabości i ograniczoności oraz zwrócenia się z wiarą do Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela osoby ludzkiej.

W czasie rekolekcji był czas słuchania konferencji, spowiedzi uczestniczenie w Eucharystii oraz czas na wspólną i indywidualną modlitwę w czasie Adoracji Najświetszego Sakramentu.