Rekolekcje dla zelatorów i członków Kół Żywego Różańca

W dniach 8 – 10 listopada 2019 roku w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie odbyły się rekolekcje zelatorów i członków Kół Żywego Różańca. 45 osobowa grupa poznawała „Tajemnice Maryi”, które przedstawiał ks. dr Marcin Bider -wykładowca prawa na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach oraz w Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej, pracownik Sądu Biskupiego Diecezji Siedleckiej.
Ksiądz Rekolekcjonista ukazał sens człowieczeństwa – zbawienie jako cel życia poprzez miłość. Omawiając dogmaty Maryi i Jej Duchowe Macierzyństwo wskazał nam pewną drogę do doskonalenia się na wzór Maryi, bacząc na zasadzki i zagrożenia coraz głośniejszego zła wokół nas. Wyjaśnił doskonałą praktykę nabożeństwa do Matki Bożej według św. Ludwika de Montfort. W Traktacie o doskonałym nabożeństwie do najświętszej Maryi Panny pisał: „Najbardziej doskonałym i najbardziej pożytecznym ze wszystkich nabożeństw do Najświętszej Maryi Panny jest całkowite Jej poświęcenie siebie, a poprzez Nią – Jezusowi Chrystusowi, jako niewolnik, oddając Jej na zawsze swoje ciało, duszę, swoje dobra – tak wewnętrzne, jak zewnętrzne – radości i zasługi z dobrych uczynków oraz prawo dysponowania nimi, wreszcie – wszelkie dobra, jakie otrzymało się w przeszłości, jakie się obecnie posiada i jakie będzie się posiadało w przyszłości”.
Dziedzictwo wiary katolickiej na zachodzie Europy zostało w krótkim czasie roztrwonione mimo iż posiadali wielu świętych i męczenników. Rekolekcjonista akcentował jak ważne jest dzisiaj organizowanie się i apostołowanie przez dobre słowo, życzliwość i modlitwę, w którą trzeba wejść całym sercem, aby nie dopuścić do utraty dorobku wielu pokoleń Polaków. Szczególnie świadectwo szczęśliwego życia opartego na wierze jest potrzebne młodemu pokoleniu coraz bardziej odchodzącemu od kościoła. Dokonana została analiza współczesnego stanu kościoła w Polsce m. in. na podstawie książki „Tracimy Kościół, czyli zawał Polski” pana Leszka Misiaka i roli Maryi. Wydaje się, że na większości frontów zwycięża idea życia bez Boga i Kościoła. Świat, władza, pieniądze są po stronie wrogiej siły. A jednak mamy pewność zwycięstwa, którym będzie tryumf Niepokalanego Serca Maryi. Nie będzie to jednak czysta interwencja nieba, oglądana przez nas z bezpiecznej pozycji widzów. Siostra Łucja zapowiada, że z pokoleniem szatańskim będzie walczyć pokolenie Niepokalanego Serca Maryi i to Ona poprowadzi nas do zwycięstwa. Podczas rekolekcji pojawiły się pragnienia podjęcia inicjatywy 33-dniowego przygotowania w parafiach do oddania się w niewolę Maryi. Jedna parafia podjęła 33-dniowe przygotowanie, które nastąpi 8 grudnia.
Wysłuchaliśmy 6 konferencji i 3 homilii. Ponadto podjęliśmy całonocną adorację Najświętszego sakramentu od 21.00 do 8 rano w intencji kół Żywego Różańca, naszej Ojczyzny, Kaplanów. Przez całą noc duża grupa trwała przy Panu Jezusie wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Konferencja o mechanizmach walki duchowej uświadomiła nam, że potrzebne są nam takie rekolekcje, aby być na drodze ciągłego rozwoju duchowego i rozpalać w sobie wolę walki o chwałę Boga. Odpowiednia argumentacja i wiedza, którą ciągle trzeba doskonalić oraz narzędzia, które ma Kościół katolicki, jak Słowo Boże, sakramenty święte, różaniec są wystarczające, aby pokonać wszelką ideologię niszczącą wiarę i Boży porządek.
Bycie Apostołem jest ważnym, ale trudnym zadaniem dla każdego i każdej z nas w naszych wspólnotach, dlatego – jak podkreślali uczestnicy, zwłaszcza Ci którzy pierwszy raz byli na rekolekcjach – te drogowskazy będziemy nieść i wykorzystywać w naszych wspólnotach.
Był też czas na wspólną rozmowę podczas przerwy między konferencjami. Uczestnicy dzielili się różnymi bolączkami w swoich wspólnotach oraz radami w jaki sposób troszczyć się o więzi członków koła i pozyskiwać nowych uczestników, by koła nie wymarły wraz z nami. Wielu młodych uczestników rekolekcji, którzy zakładają kolejne wspólnoty daje nadzieję, że Matka Boża i w naszej Ojczyźnie znajdzie chętnych do odniesienia zwycięstwa i odbudowania Kościoła na ruinach zepsutego świata. Ustaliliśmy, że kolejne rekolekcje dla Żywego Różańca odbędą się 21-23 lutego 2020 roku.