" O uczciwości małżeńskiej".

” O uczciwości małżeńskiej”.
W dniach 25-27 października w Diecezjalnym Domu Pielgrzymkowo – Rekolekcyjnym w Siedlanowie odbyły się kolejne rekolekcje dla małżeństw w których uczestniczyło 26 osób a prowadził je ks. Stanisław Gancarek.
„Uczciwość małżeńska to bardzo ważne sława małżeńskiej przysięgi. Odnoszą się do życia wewnątrzmałżeńskiego, stoją na straży jego harmonii. Zobowiązuje małżonków do budowania coraz głębszej komunii pomiędzy sobą. Uczciwość małżeńska polega na wzajemnym zaufaniu, leżącej u jego podstaw wspólnocie majątkowej, podtrzymywaniu miedzy sobą życzliwej i szczerej rozmowy, starania się o zrozumienie współmałżonka w każdej sprawie, ułatwianiu sobie dialogu i zrozumienia oraz twórczym rozwiązywaniu konfliktów i innych trudności.”.
Powyższe zagadnienia były przedmiotem konferencji z elementami warsztatowymi na kolejnym spotkaniu dotyczącym przysięgi małżeńskiej. Spotkanie było też szkołą modlitwy osobistej, małżeńskiej i rodzinnej podczas Adoracji Najświetszego Sakramentu.