Rekolekcje dla Diakonii Ewangelizacyjnej 1-3 września 2017 r. w Siedlanowie

W dniach 1-3 września 2017 roku odbyły się kolejne weekendowe rekolekcje dla Diakonii Ewangelizacyjnej.

Uczestniczyło w nich około 50 osób z dziećmi.

Był to czas wypełniony modlitwą, czuwaniem przed Najświętszym Sakramentem, wspólnym słuchaniem Słowa Bożego w czasie Eucharystii i konferencji. Niewątpliwie to weekend wypełniony świadectwem życia zarówno podczas dzielenia się w czasie spotkań w grupach jak i w czasie swobodnych rozmów.

Rekolekcje dały nam – uczestnikom – odczuć, że Pan jest, otacza nas Swoją wszechmocą i miłością. Nie wypuści nas ze Swoich rąk, pragnie tylko by w naszych sercach płonęło pragnienie wypełniania jego Świętej Woli względem nas samych, naszych środowisk życia jak i wspólnoty, której jesteśmy częścią.

W dążeniu do świętości cenne wskazówki mogą nam dać życiorysy świętych, przykład ich wierności Bogu. Oni mogą być dla nas pocieszeniem, wzorem postępowania.

Zastanawialiśmy się też, co w życiu nas przygniata i co w nas potrzebuje uzdrowienia – wyprostowania na podstawie rozważanego fragmentu Ewangelii św. Łukasza – (Łk 13, 10-17) i interpretacji o. Pelanowskiego.

W czasie rekolecji, jak to jest naszym zwyczajem, losowaliśmy osobę, za którą będziemy się modlić do czasu kolejnych rekolekcji, które odbędą się pod koniec roku. Obieramy też jedną modlitwę w interncji jedności wspólnoty.

Wzmocnieni duchowo i upewnieni w kroczeniu dobrą drogą ruszamy do posługi modlitwą i czynem!