Dom rekolekcyjny Siedlanów - diecezja siedlecka

W domu rekolekcyjnym prowadzimy nauki przedmałżeńskie - kursy weekendowe dla narzeczonych, rekolekcje dla małżonków oraz rekolekcje specjalistyczne. Zapewniamy ciekawe wykłady, nocleg oraz wyżywienie. Zapraszamy serdecznie!

Sprawdź grafik

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU
POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
NA TERMOMODERNIZACJĘ
DOMU EWANGELIZACYJNEGO W SIEDLANOWIE

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego dotyczącego termomodernizacji Domu Ewangelizacyjnego w Siedlanowie, gm. Radzyń Podlaski
w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja Domu Ewangelizacyjnego
w Siedlanowie, gm. Radzyń Podlaski” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” do siedziby Zamawiającego wpłynęło dwie oferty. Przedstawione one zostały w zestawieniu zamieszczonym poniżej.

OFERENT/ DOSTAWCA/ WYKONAWCA

(nazwa, NIP)

Wartość oferty netto

Stawka VAT

Wartość oferty brutto

Liczba punktów wg kryteriów oceny

Przedsiębiorstwo Budowlane Romuald Kapczuk, ul. Moniuszki 2/1A, 21-300 Radzyń Podlaski, NIP: 538 106 49 32

576 850,00

23%

709 525,50

100

AZ-BUD  Andrzej Zieniuk, ul. Wojska Polskiego 24, 21-311 Komarówka Podlaska, NIP: 537 184 16 18

586 000,00

23%

720 780,00

98,4 pkt

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlane Romuald Kapczuk, ul. Moniuszki 2/1A, 21-300 Radzyń Podlaski, z którą podpisana zostanie umowa na realizację robót termomodernizacyjnych. Planowany termin podpisania umowy: 19 lutego 2019 roku.

Siedlanów, 11 lutego 2019 roku

 

 

Siedlanów, dnia 24 stycznia 2019 roku

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na termomodernizację Domu Ewangelizacyjnego w Siedlanowie,
gm. Radzyń Podlaski

W związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja Domu Ewangelizacyjnego
w Siedlanowie, gm. Radzyń Podlaski
”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, Kuria Diecezjalna Siedlecka zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych w następującym zakresie:

  1. pompy ciepła i kotły,
  2. wentylację mechaniczną,
  3. wymianę zaworów termostatycznych grzejnikowych,
  4. izolacje na c.w.u. – uzupełnienie,
  5. wymianę oświetlenia na LED,
  6. docieplenie stropodachu,
  7. wymianę stolarki,
  8. instalację fotowoltaiczną.

Szczegółowy opis przedsięwzięcia wraz ze specyfikacją warunków zamówienia zawiera Zapytanie ofertowe  wraz z załącznikami, które jest dostępne poniżej (link):

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1 – Projekt_budowlany – technologia gazowych pomp ciepla

Załacznik nr 2 – Projekt budowlany – instalacja zbiornika na gaz płynny

Załacznik nr 3 – Projekt budowlany – konstrukcja wsporcza pod zbiornik gazu

Załacznik nr 4 – Audyt energetyczny i obmiar cz. 1

Załacznik nr 7 – Oświadczenie – wykaz robót

Załacznik nr 8 – Oświadczenie – wykaz osób

Załacznik nr 9 – Formularz oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załacznik nr 10 – wzór umowy z Wykonawcą

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: ks. Grzegorz Koc, e-mail: koc5@o2.pl, adres pocztowy: Siedlanów 60, 21-300 Radzyń Podlaski. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Kuria Diecezjalna Siedlecka (kancelaria), ul. Piłsudskiego 62, 06-110 Siedlce w terminie do dnia 8 lutego 2019 roku do godz. 12:00. Oficjalne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2019 roku o godz. 12:15
w siedzibie Zamawiającego. Wyniki niniejszego postępowania zostaną upublicznione na stronie internetowej Kurii Diecezjalnej Siedleckiej: https://diecezja.siedlce.pl/ oraz na stronie internetowej Domu Ewangelizacyjnego w Siedlanowie: http://siedlanow.pl/.

Ks. Grzegorz Koc

dyrektor Domu Pielgrzymkowo-Rekolekcyjnego

w Siedlanowie.


Wszyscy którzy chcą wspomóc dzieło rozbudowy mogą wpłacać swoje ofiary na konto domu rekolekcyjnego
BS Radzyń Podlaski
nr konta: 45 8046 0002 2001 0106 4364 0001

Wszystkim ofiarodawcom składamy Bóg Zapłać i zapewniamy o modlitwie