WAKACJE 2023

Dom Rekolekcyjny w Siedlanowie w czasie wakacji organizuje rekolekcje – kolonie dla dzieci i młodzieży. 

Już dzisiaj zapraszamy na następujące turnusy:

dzieci kl. 3-6 w terminie 3-8 lipca 2023 . Prowadzi s. Marzena Kucharska

młodzież klas 7-8 w terminie 9-13.lipca 2023. Prowadzi diakon Kacper Kowalczyk

młodzież szkół średnich – chłopcy w terminie 31.07- 4.08 . Prowadzi ks. Grzegorz Koc

młodzież szkół średnich – dziewczyny w terminie 7-13 sierpnia. Prowadzi s. Michalina

 

Na rekolekcje uczestnicy przywożą ze sobą następujące dokumenty: 

 1. KARTE KWALIFIKACYJNĄ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU:    Karta kwalifikacyjna 2022          karte można również pobrać ze strony  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (dziennikustaw.gov.pl)
 2. . Jest to karta wymagana przez:                                                                                                                                                                           ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
  z dnia 22 lipca 2021
  w sprawie wypoczynku dzieci i młodzież
 3. Pisemne oświadczenie rodziców o braku u dziecka infekcji lub objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
 4. Pisemne oświadczenie rodziców o tym, że uczestnik nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni;
 5. Pisemną zgodę na pomiar temperatury u dziecka
 6. Zobowiązanie rodziców do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby ( podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności)
 7. Informacje o chorobie przewlekłej, mogącej narazić dziecko na cięższy przebieg zakażenia poprzez adnotacje w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, a w przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.