WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO W SIEDLANOWIE.

Duch Święty mimo iż jest Siłą sprawczą wszelkiej łaski, błogosławieństwa i uświęcenia, także bez Niego nie możemy wzrastać duchowo, to jednak jest odsunięty jako niezrozumiały i niepojęty. Dzieje się tak dlatego bo jest mało poznany. Potrzebujemy Go jak powietrza, jak roślina wody, bo to jego praca w duszy prowadzi do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. Nierzadko przez brak wiary niedoświadczamy wspaniałych znaków działania Ducha Świętego jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i nie otrzymujemy Jego darów. Ponadto brakuje odpowiedniego przygotowania na Jego przyjęcie    i dlatego nie widać owoców w życiu dla chwały Boga.
 
Jeśli chcesz głębiej poznać Tego, który hojnie udziela się tym którzy Go proszą, uwielbić Tego który jest tak często zapomniany i doświadczyć Jego mocy, która może być przygnieciona ciężarem grzechu, nieprzebaczeniem, ponownego narodzenia w Duchu Świętym, obudzenia złożonych w duszy podczas bierzmowania darów i wlania nowych, to zapraszamy na modlitewne skupienie w wigilię Zesłania Ducha Świętego do Domu Rekolekcyjnego  w Siedlanowie 27 maja na 9:30.
 
PLAN SPOTKANIA:
 
9:30 – 10:00 – przywitanie uczestników
 
10:00 – 11:00 – modlitwa z uwielbieniem i konferencja I Kim jest Duch św.?
 
11:15 – 12:15 – modlitwa z uwielbieniem i konferencja II Duch Święty dawcą świętości
 
12:30 – 14:00 – celebracja Słowa, z konferencją III Nawrócenie i świętość a Duch Święty, wystawieniem i adoracją w ciszy oraz spowiedzią
 
14:00 – 15:30 – Przerwa obiadowa i czas wolny
 
15:30 – 16:30 – Koronka, modlitwa uwielbienia i konferencja IV O rozeznawaniu duchów
 
16:45 – 17:45 – Różaniec i Nabożeństwo Majowe w drodze 🙂
 
18:00 – 19:30 – Eucharystia z kazaniem Duch Święty pozwala mówić PAnem jest Jezus i dłuższą modlitwą uwielbienia po komunii
 
19:45 – 21:00 – modlitwy wstawiennicze (z pieśniami), czas świadectw i Apel
 
Obowiązują zapisy
telefonicznie pod numerem 696 502852 lub przez formularz na stronie www.siedlanow.pl