Rekolekcje dla dorosłych.

W dniach 11-13 listopada w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie odbyły się rekolekcje dla dorosłych , w których uczestniczyło 17 osób. Rekolekcje prowadził ksiądz Mateusz Czubak.
Podczas rekolekcji uczestnicy wpatrywali się w historie trzech biblijnych bohaterów : Jakuba, Mojżesza i Dawida. Szukali odpowiedzi na pytanie jak wygrać życie ? Symbolem nowego życia i potwierdzonego ostatecznie wybrania staje się nowe imię. Odkąd Jakub będzie nazywał się Izrael. Zmiana imienia oznacza, że Jakub stał się nowym człowiekiem; odrzucił starego człowieka z jego poprzednim postępowaniem. Dalsza historia Jakuba to potwierdza: z człowieka butnego, przebiegłego i wyrachowanego przemienia się w dążącego do zgody z bratem, pokornego i wiernego jednemu Bogu. Pojednanie Jakuba z Ezawem wskazuje , że prawdziwe nawrócenie i nowe życie oznacza nie tylko nawiązanie osobowej relacji z Bogiem, wewnętrzne przewartościowanie , ale też naprawę relacji z bliźnimi.
W czasie rekolekcji był też czas na nabożeństwo pokutne, adoracje i medytacje.
W sobotę podczas Eucharystii obecni małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską.