" W Komunii z Duchem Świętym"

Wszystkich, którzy pragną poznać i doświadczyć powtórnego narodzenia z Ducha Świętego w Jego Boskim Łonie, odnowy z zepsucia grzechowego przez uzdrawiającą moc Boga, by to On był sensem istnienia każdego dnia, zapraszamy na rekolekcje przed Niedzielą Zesłania Ducha Świętego. 

Poznanie Ducha Świętego i otwarcie się na Jego natchnienia są warunkami obudzenia w nas darów i owoców Ducha Świętego, otrzymanego w sakramencie bierzmowania.

Życie w komunii z Duchem Świętym uaktywnia działanie Jego darów (mądrości, rozumu, rady , męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej), a także owoców (miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wspaniałomyślności, łaskawości, doskonałości, skromności, wstrzemięźliwości, czystości). Podczas rekolekcji zechcemy nie tylko poznać nieprzebrane bogactwo Ducha Świętego, ale też oddać Mu w posiadanie nasze życie, byśmy działali z Nim i poprzez Niego, osiągając pełnię rozwoju czyli świętość, krocząc najlepszymi drogami, podejmując trafne decyzje.

Zapisy trwają.