NIEDZIELA PALMOWA Z ZIARNEM SŁOWA

Święta Wielkiej Nocy coraz bliżej. Już ostatnia niedziela i ostatnie Ziarno Słowa na wielki Post 2021.
 
ZIARNO SŁOWA DLA MAŁŻONKÓW
VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU/NIEDZIELA PALMOWA
28.03.2021 r.
 
TO ZIARNO SŁOWA DLA MAŁŻONKÓW ZAPRASZA CIĘ DO REFLEKSJI.
WSŁUCHAJ SIĘ W TEN GŁOS I WYKONAJ WIELKOPOSTNĄ PRACĘ DLA SIEBIE I TWOJEGO MAŁŻEŃSTWA.
Żono! Mężu!
Miłość, przeżywana jako naśladowanie Chrystusa, z uwagą i współczuciem dla każdego, jest najwyższym wyrazem naszej wiary i nadziei.
Miłość cieszy się, widząc kiedy inny wzrasta. Oto, dlaczego cierpi, gdy bliźni jest w udręce: samotny, chory, bezdomny, pogardzany, w potrzebie… Miłość jest porywem serca, który sprawia, że przekraczamy samych siebie i który stwarza więź wzajemnego dzielenia się i komunii. (…)
Przeżywanie Wielkiego Postu miłości oznacza opiekę nad tymi, którzy cierpią, są opuszczeni lub udręczeni z powodu pandemii Covid-19. W kontekście wielkiej niepewności jutra, pamiętając o słowie skierowanym przez Boga do swego Sługi: „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem” (Iz 43, 1), ofiarujmy wraz z naszym gestem miłości słowo ufności, i sprawmy, by bliźni poczuł się kochany przez Boga jak dziecko.”
(Z orędzia papieża Franciszka na Wielki Post 2021r.).
 
ZADANIE MAŁŻEŃSKIE
 
o Wyraź dziś swoją miłość do żony, powiedz, jak jesteś dumny z dzieci, przytul. Może to wymagać od Ciebie przełamania się, ale tylko miłość nam pozostanie gdy przeminie ten świat.
o Czy już przystąpiłeś do Sakramentu Pokuty i Pojednania?
o Zaplanuj czas na udział w nabożeństwach: drogi krzyżowej, gorzkich żali, bądź z Jezusem, bo On chce być z Tobą.
 
DUSZPASTERSTWO RODZIN
e-mail: drsiedlce@wp.pl
DOM REKOLEKCYJNY W SIEDLANOWIE
tel. 696 502 852 lub 83 352 51 14
 
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Ziarno DLA MAŁŻONKÓW Stowa BäG PRZEZ TO ZIARNO SŁOWA DLA MAŁŻONKÓ“W ZAPRASZA CIĘ DO REFLEKSJI. WSŁUCHAJ SIĘ W TEN GŁOS WYKONAJ VIELKOPOSTNA PRACĘ DLA SIEBIE TWOJEGO MAŁŻEŃSTWA. WWW.DRSIEDLCE.PL”