ADWENT 2020 2 NIEDZIELA

Drodzy małżonkowie dzisiaj 2 niedziela adwentu i kolejne zadanie dla Was.

EWANGELIA Mk 1,1-8

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: 

Oto Ja posyłam wysłańca mego 

przed Tobą; 

on przygotuje drogę Twoją.

Głos wołającego na pustyni: 

Przygotujcie drogę Panu, 

Dla Niego prostujcie ścieżki!

Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając [przy tym] swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». 

BÓG PRZEZ TO ZIARNO SŁOWA DLA MAŁŻONKÓW ZAPRASZA CIĘ DO REFLEKSJI. 

WSŁUCHAJ SIĘ W TEN GŁOS I WYKONAJ ADWENTOWĄ PRACĘ DLA SIEBIE I TWOJEGO MAŁŻEŃSTWA. 

Żono! Mężu! Kolejny Adwent w Twoim życiu.

Prorok znad Jordanu nie tylko wzywa innych do nawrócenia, lecz także sam podejmuje ten wysiłek, wybierając drogę pokuty za grzechy. Prowadzi ubogi ascetyczny styl życia i z wielką gorliwością głosi Słowo Boże. Ciągną do niego tłumy, bo jest świadkiem. Jak ważne jest dziś świadectwo ludzi wierzących, rodziców, małżonków. Ks. Robert Skrzypczak często powtarza, że przyszłość ludzkości, świata i Kościoła idzie przez proroków w obrączkach. Szczęśliwi małżonkowie chrześcijańscy są wołaniem dla swoich dzieci i znajomych, że możliwa jest dzisiaj wierna i trwała miłość. Droga do takiego szczęścia prowadzi przez otwieranie się na działanie Ducha Świętego i współpracę z Jezusem w układaniu życia po Bożemu. A to wymaga ascezy, zaparcia się siebie, by wyzwalać się z egoizmu.  Potrzeba pustyni, miejsca ciszy, usłyszenia Boga i siebie. Nie jest to łatwe, gdyż zabieganie i natłok informacji bardzo obciążają umysł i zabierają cenny czas dla rodziny, gdzie coraz słabiej słychać potrzeby współmałżonka i bliskich. Trzeba zobaczyć co z mojej strony zakrywa mi Jezusa, który przecież jest z nami. Może trzeba ograniczyć dopływ złych treści, wiadomości, które choć dostarczają informacje nie uczą mądrości i nie przychodzą z darem pokoju?

ZADANIE MAŁŻEŃSKIE

  • w tym tygodniu pomódl się modlitwą do Ducha św. o pokój i jedność w rodzinie
  • pomyśl nad nieuregulowanymi sytuacjami w rodzinie – brak przebaczenia, pożyczone pieniądze – czy możesz temu zaradzić?
  • spróbuj zrezygnować choć jeden dzień z używania portalów społecznościowych lub TV