Wakacje z Bogiem w Siedlanowie dla dzieci kl. VII - VIII

    Już w poniedziałek 13.07.2020 w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie rozpoczną się rekolekcje dla dzieci kl. 7-8. W programie rekolekcji oprócz codziennej Eucharystii będzie czas na wysłuchanie konferencji tematycznych, nauke jezyka angielskiego, warsztaty m.in. muzyczne , zajecia sportowe, jeżeli warunki epidemiologiczne pozwolą planowany jest wyjazd – pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Orchówku oraz zwiedzenie Chełma.

Na rekolekcje uczestnicy przywożą ze sobą następujące dokumenty:
1. KARTE KWALIFIKACYJNĄ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU:  Karta kwalifikacyjna można wydrukować również ze strony link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000452/O/D20160452.pdf str. 39-41
2. Pisemne oświadczenie rodziców o braku u dziecka infekcji lub objawów chorobowych sugerujących chorobe zakaźną;
3. Pisemne oświadczenie rodziców o tym, że uczestnik nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni;
4. Pisemną zgode na pomiar temperatury u dziecka
5. Zobowiązanie rodziców do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby ( podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności)
6. Informacje o chorobie przewlekłej, mogącej narazić dziecko na cięższy przebieg zakażenia poprzez adnotacje w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, a w przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów bardzo prosimy aby uczestnik zabrał ze sobą:
1. Maseczke zakrywającą usta i nos
2. ” Godny” strój do kaplicy
3. indywidualne środki ochrony osobistej
4. obuwie na zmiane – obowiązkowe
5.  PISMO ŚWIETE

Drodzy rodzice bardzo prosimy aby dziecko nie brało w tym roku na rekolekcje słodyczy tj. słodkie napoje, czekolady, batony, chipsy itp, oraz innego jedzenia.
Serdecznie zapraszamy.

Dzieci przywozimy w poniedziałek 13.07 w godzinach 16-16.45 o godzinie 17.00 rozpoczęcie ( 1 spotkanie) najlepiej ( w miare możliwości) żeby dziecko zostało przywiezione przez własnego rodzica, zakończenie w piątek 17.07 o godzinie 14.00.