Rekolekcje Diecezjalnej Rady Kół Żywego Różańca oraz Zelatorów Parafialnych i Członków Kół Różańcowych

W dniach  13 – 15 września w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie po raz kolejny odbywały się rekolekcje Diecezjalnej Rady Kół Żywego Różańca oraz Zelatorów Parafialnych i Członków Kół Różańcowych. Blisko 60 osobowa grupa poznawała „Tajemnice Maryi”, które przedstawiał ks. dr Marcin Bider -wykładowca prawa na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach oraz w Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej, pracownik Sądu Biskupiego Diecezji Siedleckiej.

Ksiądz Rekolekcjonista ukazał sens człowieczeństwa – zbawienie jako cel życia poprzez miłość. Omawiając dogmaty Maryi i Jej Duchowe Macierzyństwo wskazał nam pewną drogę do doskonalenia się na wzór Maryi, bacząc na zasadzki i zagrożenia coraz głośniejszego zła wokół nas. Wyjaśnił doskonałą praktykę nabożeństwa do Matki Bożej według św. Ludwika de Montfort, który pisał w Traktacie o doskonałym nabożeństwie do najświętszej Maryi Panny: „Najbardziej doskonałym i najbardziej pożytecznym ze wszystkich nabożeństw do Najświętszej Maryi Panny jest całkowite Jej poświęcenie siebie, a poprzez Nią – Jezusowi Chrystusowi, jako niewolnik, oddając Jej na zawsze swoje ciało, duszę, swoje dobra – tak wewnętrzne, jak zewnętrzne – radości i zasługi z dobrych uczynków oraz prawo dysponowania nimi, wreszcie – wszelkie dobra, jakie otrzymało się w przeszłości, jakie się obecnie posiada i jakie będzie się posiadało w przyszłości”.

Dziedzictwo wiary katolickiej na zachodzie Europy zostało w krótkim czasie roztrwonione mimo iż posiadali wielu świętych i męczenników. Rekolekcjonista akcentował jak ważne jest dzisiaj organizowanie się i apostołowanie przez dobre słowo, życzliwość i modlitwę, w którą trzeba wejść całym sercem aby nie dopuścić do utraty dorobku wielu pokoleń Polaków. Szczególnie świadectwo szczęśliwego życia opartego na wierze jest potrzebne młodemu pokoleniu coraz bardziej odchodzącemu od kościoła.

Konferencja o mechanizmach walki duchowej uświadomiła nam, że potrzebne są nam takie rekolekcje, aby być na drodze ciągłego rozwoju duchowego i rozpalać w sobie wolę walki o chwałę Boga. Odpowiednia argumentacja i wiedza, którą ciągle trzeba doskonalić oraz narzędzia, które ma Kościół katolicki, jak Słowo Boże, sakramenty święte, różaniec są wystarczające.
Bycie Apostołem jest ważnym ale trudnym zadaniem dla każdego i każdej z nas w naszych wspólnotach, dlatego – jak podkreślali uczestnicy, zwłaszcza Ci którzy pierwszy raz byli na rekolekcjach – te drogowskazy będziemy nieść i wykorzystywać w naszych wspólnotach.

Czas rekolekcji zbiegł się z ogólnopolską akcją „Polska pod Krzyżem”, dlatego w sobotę w łączności z Polakami zebranymi we Włocławku przeżywaliśmy sercem Drogę Krzyżową, bolesne tajemnice różańcowe i adorowaliśmy Ukrzyżowanego Chrystusa aby z wielką nadzieją wypraszać Polakom odnowienie wiary w Boga, pokój i Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny.