O wierności małżeńskiej, czyli o .......

W dniach 28-30czerwca br. w Diecezjalnym Domu Pielgrzymkowo – Rekolekcyjnym w Siedlanowie odbyły się rekolekcje dla małżeństw w których uczestniczyło 25 osób . Rekolekcje prowadził ks. Stanisław Gancarek. Była to druga sesja mająca odsłonić uczestnikom piękno i wartość małżeństwa. Małżeństwo jest wielkim darem Boga dla człowieka. Jest odpowiedzią na jego najgłębsze potrzeby i pragnienia. Prawdę tą potwierdzają badania statystyczne. Jak korzystać z dobrodziejstw małżeństwa poucza małżonków przysięga małżeńska. W niej wszystko co ważne jest powiedziane. Przysięga małżeńska to minikatechizm życia małżeńskiego. Kto je dobrze pozna i przełoży na postawy codzienności osiągnie szczęście osobiste, małżeńskie i rodzinne. Realizacji tego celu służą cztery sesje organizowane w Diecezjalnym Domu Pielgrzymkowo- Rekolekcyjnym w Siedlanowie:
• O miłości małżeńskiej
• O wierności małżeńskiej
• O uczciwości małżeńskiej czyli o tym:
 Jak umacniać wzajemne zaufanie;
 W jaki sposób ze sobą rozmawiać;
 Jak wzajemnie siebie zrozumieć i jak ułatwiać sobie wzajemne zrozumienie
 Jak rozwiązywać konflikty i inne trudności.
• O wzajemnej bliskości i nierozerwalności małżeństwa.

Obecna sesja poświecona była wierności małżeńskiej. Dotyczy ona wszystkich dziedzin wspólnego życia. W pierwszej kolejności łoża małżeńskiego. Zdrada fizyczna jest strasznym dramatem życia małżeńskiego, którego skutków nie da się przewidzieć. W drugiej kolejności wierność dotyczy uczuć. Uczucia są czymś najbardziej osobistym, a jednocześnie najbardziej delikatnym i kruchym elementem ludzkiej psychiki. Dlatego człowiek jest szczególnie wrażliwy na zdrad uczuciową. Jest ona nie mniej bolesna, niż zdrada fizyczna. Wierność dotyczy pozostałych wymiarów życia małżeńskiego, a wyraża się w lojalności wobec współmałżonków. Chodzi o to, aby w obecności osób trzecich nie atakować współmałżonka , a atakowanego bronić, nie pozwolić źle o nim mówić, w momencie krytyki zawsze starać stanąć po jego stronie, usprawiedliwiać jego błędy , nigdy nie mówić nic co naruszy jego dobre imię. Omówiliśmy sposoby rozwiązywania powstających trudności i zasady postepowania po dokonanej zdradzie. Ostatnia cześć sesji poświecona była zagadnieniu współpracy z łaską sakramentu małżeńskiego i łaski chwili. Na koniec rekolekcji zebrani małżonkowie odnowili przysiege małżeńską.

Był to czas nie tylko słuchania katechez ale również czas spedzony wspólnie z całą rodziną.
Kolejna sesja poświecona przysiędze małżeńskiej w dniach 25-27 października br.