Adwent 2018 cz.2

Drodzy małżonkowie. Jutro druga niedziela adwentu a za razem druga część Ziarna Słowa.