Wakacyjny turnus dla dzieci kl. IV - VI (1i 2)

W dniach 2-6 oraz 9-14 lipca 2018 w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjno – Pielgrzymkowym     w Siedlanowie odbywały się turnusu wakacyjne dla dzieci. Wzięło w nim udział 83 (41+42) dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej. Nasze spotkania odbywały się pod hasłem „Wiara ojców naszych wiarą naszą”. Dzieci miały szansę potkania się z historycznymi władcami i zapoznawać nasze dziedzictwo wiary chrześcijańskiej. Dzieci i opiekunowie wcielali się w postacie historyczne, aby łatwiej przyswajać materiał i ich dokonania dla wzmacniania wiary i obronności kraju..

Polska to kraina o bogatej kulturze w globalnym tego słowa znaczeniu. Wspaniałością swą zachwyca nie tylko Polaków. Wiara chrześcijańska to nasz skarb narodowy. Nasza  narodowa pobożność jest Maryjna. Matka Boża jest Królową Polski, kocha nas i wyprasza nam Boże błogosławieństwo.

Mieszko historyczny władca Polski przyjmuje wiarę z rąk czeskich i żeni się z księżniczką czeską Dąbrówką, która stała się naszą matką Chrystianisima.

Święty Wojciech z bratem Gaudentym umacniają wiarę.

 Bolesław Chrobry jako król z zadbał o rozwój kraju, sprowadzając zakonników i ludzi sztuki.

Odważna walka Henryka Pobożnego  pod Legnicą na długi czas zatrzymała najazd Mongołów, nie wpuszczając do Europy innowierców.

Święta Kinga i Bolesław Wstydliwy dba  o rozwój kraju i wzrost wiary.

Władysław Łokietek, scalił POLSKĘ ROZBITĄ DZIELNICOWO,

Król Kazimierz wielki, rozbudowuje kraj, zakłada uczelnie.

Jadwiga Święta Król Polski jako dewizę przyjmuje aby dobro było normą, tarczą honor, Wiata w Boga siłą, a nadzieja ostoją. Ślub z Jagiełłą to dziejowa chwila chrzest Litwy i  pokonania Krzyżaków Pod Grunwaldem.

Święty Kazimierz Królewicz pokazuje, że jako król za pierwszy obowiązek czy przywilej uważa służbę Bogu.

Zygmunt I Stary pod  Orszą dokonuje zwycięstwa, przywracając Smoleńsk.

Zygmunt August Polskę i Litwę połączy w Rzeczypospolitą Obojga Narodów.

 Stefan Batory pod Pskowem  a z nim Stanisław Żółkiewski pokonali Rosje w bitwie pod Kłuszynem – niedźwiedzia Europy .Anna Jagiellonka Król polski  z silna wiarą i mocnym przywiązaniem do tradycji, pozostawia nam haftowane perłami orły Polskie na Wawelu.

Jan III Sobieski w bitwie pod Chocimiem zwycięzca Szwedów.

 Król Jan Kazimierz w beznadziejnej dla Polski chwili – potopu szwedzkiego, składa śluby w imieniu Narodu Matce Bożej obierając Ją królowa Polski.

 Jan III Sobieski jako Król pogromca Turków , uwalnia Europę pod Wiedniem przed zalewem Islamskim.

Konfederacja Barska i Kazimierz Pułaski to czas walki z carem i zniewoleniem carskim.

Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko i powstanie kościuszkowskie to walka o utraconą wolność.

Jan Kiliński, Emilia Plater, to przywódcy organizujący powstanie listopadowe.

Ksiądz Skorupka i cud nad Wisłą

Józef Piłsudski walczy z zaborcą.

Roman Dmowski, Ignacy Paderewski…

Żołnierze niezłomni Łukasz Cieplicki „Łupaszka” Józef Franczak ‘Laluś”

Ks. Kard Sapieha , ks. Kard. Wyszyński . Ks. Popiełuszko, św.  Paweł II przedstawiciele walki o Wolną sprawiedliwą i z tradycjami chrześcijańskimi Polskę.

 

Tyle z historii.

Każdego dnia wysłuchaliśmy konferencji w południe zaś  uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii. Dzień  kończyliśmy Apelem Jasnogórskim a na dobranoc oczywiście „bajka” w wykonaniu niezastąpionej siostry Hanny, która umiała tak przedstawić „bajkę” – historia naszych władców i przodków, że młodsi oraz starsi słuchali z zaciekawieniem.

Ale rekolekcje to nie tylko modlitwa, to również wspólna zabawa. Wszyscy uczestnicy byli pasowani na rycerzy, otrzymując miecze i byli wprowadzeni jak powinien żyć i postępować rycerz. Na drugi dzień natomiast przy odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych dostali ryngrafy z kodeksem rycerza chrześcijańskiego oraz krzyże , które zobowiązują nas do miłości i kontynuacji wiary naszych przodków i poszanowania ich i naszego dziedzictwa. Mieliśmy również czas na wspólną grę w piłkę. Nasz turnus odwiedził również iluzjonista, który poprowadził ciekawe zabawy oraz pokazał kilka sztuczek.  

W czasie naszych wakacyjnych rekolekcji odwiedziliśmy również  do  Wąwolnicy,     w autokarze były czytane objawienia Matki Bożej na ziemiach Polski od początku naszego chrześcijaństwa. Matka Boża objawiała się w 200 miejscach ponad 200 razy. W Wąwolnicy  pokłoniliśmy się Maryi wysłuchaliśmy pięknej historii tego miejsca oraz w tak szczególnym miejscu uczestniczyliśmy w Eucharystii. Był również czas na posiłek – ognisko. Był także czas na lekcję historii naszych przodków przy kościele zostały posadzone dęby pamięci dla  ludzi i księży którzy zginęli w  obronie naszej Ojczyzny,  skazywani przez NKWD w Katyniu   i rozstrzelani przez Niemców,   Po krótkim odpoczynku udaliśmy się w dalszą podróż .      Tym razem Kazimierz – Góra trzech krzyży oraz wąwóz korzenny czas wolny na zakupy i lody oraz powrót do domu (Siedlanowa).

Kadrę opiekunów oraz prowadzących  tworzyli: ks. Grzegorz , ks. Sebastian , kl. Łukasz i Sebastian, siostra Hanna, Pani Maria, Ania i Renata oraz Pani Renata i Pani Ewa, siostra Mariola.