Poświęcenie kaplicy p.w. świętej Rodziny.

Dnia 1 lipca 2018 roku w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie odbyła się wspaniała uroczystość podczas, której ks. biskup ordynariusz Kazimierz Gurda dokonał pobłogosławienia nowej kaplicy p.w. świętej Rodziny oraz sali konferencyjnej. W tej uroczystości wzięli udział dobrodzieje domu rekolekcyjnego, którzy przez szereg lat brali udział w różnych rekolekcjach czy dniach skupienia, przedstawiciele władz, sponsorzy, wykonawcy prac, wolontariusze oraz mieszkańcy Siedlanowa. Obecnych było około 400 osób. Nasze świętowanie rozpoczął ks. dr Grzegorz Koc – dyrektor domu , który skierował słowa powitania do wszystkich zebranych, następnie odmówiona została Koronka do Miłosierdzia Bożego. Wysłuchaliśmy również konferencji którą wygłosił ks. dr Jacek Sereda, który mówił o „Zadaniach rodziny chrześcijańskiej”.

Adorację uwielbienia i dziękczynienia za ukończenie rozbudowy domu rekolekcyjnego poprowadził ks. Grzegorz Koc wraz z zespołem ICE Worship Team, który zatroszczył się również o oprawę muzyczną podczas Eucharystii. Zespół w pełnym składzie liczy około 100 osób zapewnia posługę muzyczną na przystanku Jezus.

Najważniejszym punktem Uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył ks. biskup ordynariusz Kazimierz Gurda. W koncelebrze wzięło udział kilku kapłanów wraz z ks. biskupem Piotrem Sawczukiem i ks. dziekanem Romanem Wiszniewskim. Pozostali kapłani świadczyli posługę w konfesjonale wraz z ks. kanclerzem Janem Babikiem i ks. Tomaszem Czarnockim – oficjałem sądu biskupiego. W homilii ks. biskup przedstawił historię powstania domu rekolekcyjnego w Siedlanowie od chwili założenia po dzień dzisiejszy, podziękował ks. Andrzejowi Żelazo, który jako prezes Stowarzyszenia Ewangelizacji i Kultury, zaadaptował upadłą szkołę na działalność ewangelizacyjną, prowadząc różne rekolekcje. Podziękowanie zostało skierowane także do ks. Jacka Seredy, który kontynuował posługę rekolekcyjną oraz diakonii, Stowarzyszenia Ewangelizacji i Kultury, jak również innych osób, które pomagały w prowadzeniu domu. Słowa podziękowania zostały skierowane również do ks. Grzegorza Koca obecnego dyrektora domu za przygotowanie uroczystości pobłogosławienia nowej kaplicy i Sali konferencyjnej. Po homilii ks. biskup dokonał pobłogosławienia kaplicy, a na zakończenie Eucharystii poświęcona została również sala konferencyjna, która będzie służyła rekolektantom.

            Po zakończonej Eucharystii wszyscy obecni zaproszeni zostali na wspólną agapę.