"Wzrastać w miłości jak Maryja i św. Józef". Rekolekcje dla małżeństw w Siedlanowie.

„Wzrastać w miłości jak Maryja i św. Józef” to hasło przewodnie rekolekcji, które odbyły się w  Siedlanowie w dniach 6-8 sierpnia 2021r. W rekolekcjach uczestniczyło 10 małżeństw z dziećmi a prowadzącym był ks. Mateusz Czubak. W czasie rekolekcji uczyliśmy sie od Maryi i św. Józefa miłości, która karmi się Słowem Bożym i Eucharystią, jest domyślna, pokorna, cicha i najpełniej objawia się na krzyżu. Tylko stojąc pod krzyżem Jezusa z naszym krzyżem możemy przyjąć Maryje jako nasz Matkę. 

Ważnym momentem rekolekcji była liturgia pokutna, spowiedź oraz praca w parach, podczas której  małżonkowie pisali własną historie „zwiastowania” i rozpoznawali w sobie „anioła” który ma twarz współmałżonka.

Oto kilka słów ( za które bardzo dziękujemy) od rekolektantów po przebytych rekolekcjach. 

                ” Dziękujemy za czas rekolekcji, który mogliśmy spędzić w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie. My sami, jako i nasza rodzina jesteśmy ofiarowani Najświętszej Maryi Pannie. Czas spędzony tutaj ożywił jak mamy nadzieję, tę prawdę, tak byśmy mogli trwać w naszym ofiarowaniu i oddaniu Niepokalanie Poczętej Maryi Pannie. Dziękujemy wszystkim, którzy przez swoją prace stworzyli warunki na spędzenie tego czasu rekolekcji, niech Dobry Bóg ma ich w swojej opiece, niech ma w opiece księdza rekolekcjonistę który poprowadził nas przez ten czas”.

                                                                                                                                                                                                                     Anastazja i Łukasz z rodziną

                                                                                                                                                                                                           Modlnica Archidiecezja Krakowska

 

              ” Spędziliśmy w Domu Rekolekcyjnym Siedlanów wspaniały, wspólny czas-we dwoje, z Bogiem, Maryją i Józefem. Poznaliśmy bliżej siebie, poznaliśmy bliżej Maryje. Dziękujemy za to miejsce, za ten czas, za Słowo Boże, które dotarło do nas przez Ducha Świętego, którym niewątpliwie napełniony był kapłan prowadzący, ks. Mateusz Czubak”.

                                                                                                                                                                                                                                          Robert i Asia

                                                                                                                                                                                                                       Archidiecezja  Katowicka

 

           „Wspaniałe rekolekcje w pięknym Domu Rekolekcyjnym . Wyjeżdżamy napełnieni nadzieją w Jezusa , który mówi: „Będziesz miłował”. 

Dziękujemy ks. Mateuszowi za ogromny dar głoszenia Słowa Bożego i docierania do głębi naszego serca”.

                                                                                                                                                                                                                                        Ewa i Tomek 

                                                                                                                                                                                                                                            Warszawa

 

          ” Jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za możliwość uczestnictwa w tych rekolekcjach w Siedlanowie, za ten święty czas, kiedy Pan Bóg daje nam się poznać i dociera do nas ze swoim Słowem. Po raz kolejny Pan Bóg przypomniał nam, byśmy budowali swoje życie na Chrystusie, byśmy przyjęli nasze codzienne krzyże i powierzali sie opiece Maryi, która wskazuje najkrótszą drogę do Jezusa”. 

                                                                                                                                                                                                   Uczestnicy z Konopnicy pod Lublinem.