Drodzy rekolektanci, wolontariusze i dobrodzieje domu rekolekcyjnego w Siedlanowie!

Boże Narodzenie to czas, gdy szczególnie dostrzegamy geniusz Boga. To On w swojej wielkości przyszedł na świat jako człowiek, aby ubogacić każdego z nas swoją świętością. Pragnie oświecić nasze mroki, ubogacić nasze ubóstwo i uciszyć niepokoje serca. 

Za nami rok jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w którym zawierzaliśmy Maryi – królowej Polski, naszą Ojczyznę, by pomogła nam ochronić dziedzictwo naszego narodu – wiarę w Boga, silną rodzinę, Kościół, kulturę i tradycję. Niech dom rekolekcyjny i przeżywane rekolekcje pomagają umacniać naszego ducha, a poprzez nas ducha narodu i chronić dobro, które wypracowały poprzednie pokolenia. Tematem programu pracy formacyjnej na 2019 rok jest hasło: „W mocy Bożego Ducha”. To przeżywane rekolekcje, dni skupienia, są szczególnym czasem nabierania Ducha św. Skorzystajmy z wielu propozycji formowania swego wnętrza w domu rekolekcyjnym w Siedlanowie w roku 2019. Oznaką Ducha Bożego w życiu jest pomnażanie żarliwej miłości, czyli gorliwość o chwałę Bożą i ożywienie miłości bliźniego. To On napełnia nas pokorą, skłania do umartwienia, daje cierpliwość oraz umiłowanie krzyża. Prowadzi nas do pokoju ze sobą i innymi, napełniając wewnętrzna radością.

Zauważamy, że do wielu serc ma dostęp inny duch, którego oznaki są przeciwne. Najpierw napełnia pychą, zarozumiałością, „unowocześnia wiarę”, pielęgnuje miłość własną, by doprowadzić do zamętu, zniechęcenia i rozpaczy. Uległość duchowi złemu rodzi grzech, który nie pozwala iść swobodnie drogą dobra. Paraliżuje więzami kłamstwa, gniewu, zazdrości… Naród bez zwrócenia się do Bożego Ducha nie ma przyszłości. Wypraszajmy sobie i naszej Ojczyźnie obecność Duch św., by w niej można było zauważyć moc Bożego Ducha, który odnawia oblicze ziemi.

W bożonarodzeniowych życzeniach odnosząc się do hasła roku 2018/2019 „W mocy Bożego Ducha” życzę aby Nowonarodzony Chrystus wzbudził pragnienie uległości Duchowi Świętemu oraz uzdolnił do przyjmowania Jego natchnień. Niech modlitewne skupienie pomaga usłyszeć wewnętrznego Mistrza, by doprowadził każdego do stworzenia wspaniałego dzieła życia, które będzie zachwycać na wieki Boga w Trójcy Jedynego. Błogosławionych, pełnych pokoju i radości płynącej z faktu uniżenia Bożego Syna dla wywyższenia ludzkiej natury, świąt Narodzenia Pańskiego życzy ks. Grzegorz Koc dyrektor domu rekolekcyjnego.