Rekolekcje Legionu Maryi

W dniach 23-25 listopada 2018 roku w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjno – Pielgrzymkowym w Siedlanowie swoje rekolekcje przeżywał Legion Maryi z diecezji siedleckiej. Uczestniczyło w nich 64 legionistów. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Grzegorz Koc.  Rekolekcje rozpoczęliśmy od przekazów różnych świętych na temat cierpień dusz czyśćcowych, aby jeszcze bardziej otworzyć się na miłość Boga i drugiego człowieka oraz dobrze wykorzystać czas życia na ziemi. Było to wprowadzenie do nawrócenia serca by było całkowicie dla Boga jak serce Maryi. Tematem rekolekcji było naśladowanie Maryi. Rozważyliśmy Jej 10 cnót wymienianych w Piśmie świętym:

  • Najczystsza (Mt 1,18, 20, 23; Łk 1,27,34)
  • Najroztropniejsza (Łk 2,19, 51)
  • Najpokorniejsza (Łk 1,48)
  • Najwierniejsza (Łk 1,45; J 2,5)
  • Najpobożniejsza (Łk 1,46-7; Dz 1,14)
  • Najposłuszniejsza (Łk 1,38; 2,21-2, 27)
  • Najuboższa (Łk 2,7)
  • Najcierpliwsza (J 19,25)
  • Najmiłosierniejsza (Łk 1,39, 56)
  • Najboleśniejsza (Łk 2,35)

Podczas rekolekcji została usystematyzowana nauka na temat cnót, jakie są przeciwieństwa i ich owoce. Dowiedzieliśmy się,  które są ważniejsze, a które mniej ważne. Mamy nie tylko pracować nad posiadaniem cnót, ale też prosić Boga, gdyż one rodzą się z Jego łaski. Ponadto są wzmacniane przez dary Ducha Świętego. Wpatrzeni we wspaniały wzór Maryi Jej zawierzamy nasze życie, by swoim wstawiennictwem uprosiła nam wszystkie potrzebne cnoty do wypełniania woli Bożej w naszym życiu.

W czasie rekolekcji zbieraliśmy się także na wspólnej Eucharystii, Koronce do Bożego Miłosierdzia oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu wspólnie jak również indywidualnie