Rekolekcje dla Kół Żywego Różańca.

W dniach 21-23 września br. w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie odbyły się rekolekcje dla wspólnoty różańcowej diecezji Siedleckiej. Prowadził je ks. Stanisław Gancarek przybliżając zebranym cnoty Maryi oraz cenne wskazówki, jak Ją naśladować zdążając codzienną drogą do zbawienia.

W tych ćwiczeniach duchowych uczestniczyło 40 osób, w tym członkowie Diecezjalnej Rady Różańcowej, która obradowała również, w tym czasie pod przewodnictwem moderatora diecezjalnego – ks. Grzegorza Koca.