Rekolekcje dla małżeństw i dorosłych.

W dniach 20-22 kwietnia w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie odbyły się rekolekcje dla małżeństw i dorosłych. W rekolekcjach uczestniczyło 19 osób w tym 7 dzieci.

Nauki rekolekcyjne głosił ks. dr Robert Steszuk.

Temat rekolekcji – Cel ludzkiego rozwoju.

Ksiądz ukazał, że „celem ludzkiego rozwoju jest miłość. Opiera się ona na afirmacji i wymaganiach jako trosce o dobro osoby. Przeszkodą w takim rozumieniu kształtowania się człowieka jest jego zamknięcie się w sobie z powodu życia na płaszczyźnie „ja fałszywego”. Zatem tylko otwarcie się na prawdę o sobie stwarza możliwość doświadczenie miłości Boga, daje osobie ludzkiej życie”. 

Rekolektanci mieli możliwość uczestniczenia w nabożeństwie różańcowym jak również w wspólnej cichej  – osobistej adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie.