Odbył się dzień skupienia dla przedsiębiorców 19.11.2017

      W dniu skupienia towarzyszyło nam hasło św. Benedykta „Módl się
i pracuj”. W pierwszej konferencji uświadomiliśmy sobie znaczenie wiary dla dobrej modlitwy. Bóg ma dostęp do nas jedynie przez wiarę. Jego miłość dociera tylko dzięki naszej wierze. Kiedy człowiek traci wiarę, traci Boga, znika cały nadprzyrodzony świat.

 

Wiara to największy skarb serca. Historia Hioba pokazuje, że jeśli wiarę ocalimy to Bóg pomoże nam wszystko odzyskać. Losy świata są w ręku Boga, wszystkie zabezpieczenia niczego nie gwarantują, bo jeśli wola Boga się zmieni to oparcie zawiedzie. Skuteczność oparcia zależy od Boga. Poznaliśmy cechy modlitwy chrześcijańskiej oraz zasady pracy, której celem jest osobiste uświęcenie, dobro bliźniego i udział w stwórczym dziele Boga. W skupieniu wzięło udział 20 osób.